เครื่องกำจัดกลิ่น ไอสารเคมี

ระบบกำจัดกลิ่นและไอสารเคมี Wet scrubber

                   

 

ประโยชน์และข้อได้เปรียบของระบบกำจัดกลิ่น และไอสารเคมีจาก Wet scrubber ทั่วไปในท้องตลาด

ด้วยการออกแบบจากวิศวกรรมทางด้านเคมี และใช้ระบบ packing media ที่มีมาตรฐานของการออกแบบจาก Lantec Products, Inc  (USA) จึงทำให้ Wet scrubber มีประสิทธิภาพสูง

 

คุณสมบัติ

  • Packing media part สามารถสร้างให้มีพื้นที่สัมผัสและสัดส่วนการจับสารเคมีระหว่างไอสารเคมีกับน้ำได้สูง  
  • ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและไอสารพิษสูง 99 %  
  • สามารถออกแบบให้มีปริมาณลมในการกำจัดไอสารพิษได้ตามความต้องการของลูกค้า (Made to design)
  • รับประการการออกแบบได้ทางวิศวกรรม (Engineering design)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 126,361