เครื่องกำจัดไอน้ำมัน

เครื่องกำจัดไอน้ำมัน Oil Mist Eliminator (ESP)

เครื่องกำจัดไอน้ำมันซึงเกิดจากขบวนการผลิต เช่น งานชุบแข็งอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ }งานผลิตเสื่อน้ำมัน ,อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ฯลฯ

                 

คุณสมบัติ

  • ใช้หลักการป้อนประจุเพื่อทำการจับดักไปน้ำมันหรือที่เราคุณเคยกันในระบบ ESP (Electro Static Precipitator)
  • ประสิทธิภาพการดักไอน้ำมันสูง 90-99% 
  • มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ CE

ประโยชน์และข้อได้เปรียบของเครื่องกำจัดไอน้ำมันจากระบบอื่นทั่วไป

  • ประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99%
  • น้ำที่ทำการดักจับสามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ ทำให้ประหยัดต้นทุน (Oil Recovery)
  • มีให้เลือกใช้งานทั้งขนาดเล็ก 500 CMH จนถึง 100,00 CMH
  • ทนอุณภูมิได้สูงถึง 90 °C (194 °F)  
  • ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีด้วยวัสดุ Stainless อย่างดี
  • ถอดประกอบง่ายและทำความสะอาดชิ้นส่วนง่ายเนื่องจากการขึ้นรูปได้จัดเป็นระบบ Module แล้ว
  • ขนาดเครื่องเป็น Compact design สะดวกต่อการติดต่อหรือต่อเข้าระบบ
Visitors: 124,813