เกี่ยวกับบริษัทฯ

กว่า 25 ปี  ในประสบการณ์การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าด้าน "กำจัดมลพิษทางอากาศ"  ในด้าน ระบบกำจัดฝุ่น กลิ่น ควัน และไอสารเคมี   เราได้พัฒนาและมุ่งมั่นทำงานทางวิศวกรรมการออกแบบ การติดตั้งระบบ จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน 

เรายังคงพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่องในการ "กำจัดมลพิษทางอากาศ" ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับงานด้านบริการที่ทันต่อเกี่ยวกับบริษัทฯสถานะการณ์และความพีงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

 

 

ด้านคุณภาพ 

ทางบริษัทฯ มีความชำนาญด้านการออกแบบและแก้ไขการ "กำจัดมลพิษทางอากาศ"  รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001 ,EU and EN เพื่อการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 

Visitors: 123,811