ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของ Herding Filter

Herding Filter ให้ Pressure drop คงที่เนื่องจากการใช้ผิวของฟิวเตอร์เป็นตัวกรอง ฝุ่นที่ละเอียดไม่สามารถแทรกเข้าถึงตัวเนื้อฟิวเตอร์ได้ จึงทำให้การทำความสะอาดฟิวเตอร์สะอาดหมดจดและทำให้แรงลมดูด (Air Flow Rate ) คงที่ตลอดอายุการใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 123,819