ระบบกำจัดกลิ่น สารเคมี (Wet scrubber), Packing Media

                              

 

ระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมีระบบสเปรย์น้ำ (Wet Scrubber, Packing Media)

 

ประโยชน์และข้อได้เปรียบของเครื่องระบบกำจัดกลิ่น และไอสารเคมีจาก Wet scrubber (Packing Media) ทั่วไป

         ด้วยการออกแบบจากวิศวกรรมทางด้านเคมี และใช้ระบบ Packing Media ที่มีมาตรฐานของการออกแบบจาก Lantec Products, Inc  (USA) จึงทำให้ Wet scrubber มีประสิทธิภาพสูง

 

       คุณสมบัติ

 

    -      Packing media สามารถสร้างให้มีพื้นที่สัมผัสและสัดส่วนการจับสารเคมีระหว่างไอสารเคมีกับน้ำได้สูง 

    -     ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและไอสารพิษสูง 99 % 

    -     สามารถออกแบบให้มีปริมาณลมในการกำจัดไอสารพิษได้ตามความต้องการของลูกค้า (Made to design)

    -     รับประกันการออกแบบได้ทางวิศวกรรม (Engineering design)

 

Visitors: 124,811