ประหยัดไฟฟ้า 100% หลังเปลี่ยนมาใช้ Herding Filter

ประหยัดทันที! 100% เปลี่ยนมาใช้ Herding Sinter Plate FIlter

อุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน แป้งข้าวเจ้า ไม่ต้องทนจ่ายค่าไฟฟ้ามหาศาลและค่าเปลี่ยน FIlter bag อีกต่อไป 

          

 

         

 

    

Visitors: 121,917