เปลี่ยน Bag Filter เป็น Herding Filter ได้ทันที

สามารถเปลี่ยนระบบ Filter Bags เป็น Herding FIlter ได้ทันทีด้วย Insert Type

ด้วยระบบหน้าแปลน (Flange connect)

.   

 

 

 

Visitors: 124,815