เกี่ยวกับบริษัทฯ

 บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

กว่า 19 ปี ในวงการการทำงานด้านการ กำจัดมลพิษทางอากาศ และตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เก็บสะสมประสบการณ์ทางวิศวกรรมการออกแบบ การติดตั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน

เรายังคงพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหาและ ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับงานด้านบริการที่ทันต่อสถานะการณ์และความพีงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

 

ด้านคุณภาพ 

ทางบริษัทฯ มีความชำนาญด้านการออกแบบและแก้ไขการกำจัดมลพิษทางอากาศ  รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001 , EU and EN เพื่อการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 

No article here !