การกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง

ข้อเสียของถุงฝุ่นกรองแบบ Filter bags

มี Pressure drop สูงขึ้นตลอดเวลาที่มีการใช้ฟิวเตอร์เนื่องจากการใช้เนื้อผ้ากรองเป็นตัวกรอง ฝุ่นที่ละเอียดสามารถแทรกเข้าถึงตัวเนื้อฟิวเตอร์ได้ จึงไม่สามารถทำให้การทำความสะอาดฟิวเตอร์สะอาดได้หมดจดและทำให้แรงลมดูด (Air Flow Rate ) ตกลงตลอดอายุการใช้งาน

 

 

Visitors: 51,865