การกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง

ข้อเสียของถุงฝุ่นกรองแบบ Filter bags

Pressure drop สูงขึ้นตลอดเวลาที่มีการใช้ฟิวเตอร์เนื่องจากการใช้เนื้อผ้ากรองเป็นตัวกรอง ฝุ่นที่ละเอียดสามารถแทรกเข้าถึงตัวเนื้อฟิวเตอร์ได้ จึงไม่สามารถทำให้การทำความสะอาดฟิวเตอร์สะอาดได้หมดจดและทำให้แรงลมดูดตกลงตลอดอายุการใช้งาน

(Reduced Air Flow Rate ) 

 

 

 

Visitors: 104,850