ทดลองสาธิตการใช้งาน ฟรี (Free Demonstration)

ทดสอบการใช้งาน ฟรี (Free Demonstration at site)

ทางบริษัทฯ ยินดีทำการทดสอบประสิทธิภาพ ระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศให้กับผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รวมถึงการติดตั้งเพื่อใช้งานจริงเป็นเวลา 30 วัน  

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล และทำการนัดวันและเวลาในการทดสอบโดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้  "ต้องการทดลองใช้งาน"

 

 

กว่า 95% ลูกมั่นใจหลังการทดลองใช้งานและให้ความไว้วางใจในบริการออกแบบและติดตั้งของเรา ......

 

 

 

ต้องการทดลองใช้งาน

Visitors: 63,727