ระบบกำจัดกลิ่น สารเคมี (Wet scrubber)

                              

 

ระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมีระบบสเปรย์น้ำ (Wet Scrubber)

 

ประโยชน์และข้อได้เปรียบของเครื่องระบบกำจัดกลิ่น และไอสารเคมีจาก Wet scrubber ทั่วไป

         ด้วยการออกแบบจากวิศวกรรมทางด้านเคมี และใช้ระบบ packing media ที่มีมาตรฐานของการออกแบบจาก Lantec Products, Inc 

        (USA) จึงทำให้ Wet scrubber มีประสิทธิภาพสูง

 

       คุณสมบัติ

 

    -    Packing media part สามารถสร้างให้มีพื้นที่สัมผัสและสัดส่วนการจับสารเคมีระหว่างไอสารเคมีกับน้ำได้สูง 

    -     ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและไอสารพิษสูง 99 % 

    -     สามารถออกแบบให้มีปริมาณลมในการกำจัดไอสารพิษได้ตามความต้องการของลูกค้า (Made to design)

    -     รับประกันการออกแบบได้ทางวิศวกรรม (Engineering design)

 

Visitors: 107,570