เปลี่ยน Bag Filter เป็น Herding Filter ได้ทันที

สามารถเปลี่ยนระบบ Filter Bags เป็น Herding FIlter ได้ทันทีด้วย Insert Type

 

Visitors: 111,584